Η ιατρός εκδίδει μία μεγάλη γκάμα πιστοποιητικών υγείας όπως , για ικανότητα προς εργασία , αθλητικές δραστηριότητες , ανανέωση και έκδοση άδειας οδήγησης , κ.α.