Η ιατρός κατέχει θέση Αναπληρώτριας Διευθύντριας και νοσηλεύει τους ασθενείς που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ευρωκλινική Αθηνών υπό την αποκλειστική της επίβλεψη ως θεράπουσα ιατρός.